خرید: تاثیر مولفه های مختلف بر مدیریت دانش و بررسی الزامات و رویکردها

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تاثیر مولفه های مختلف بر مدیریت دانش و بررسی الزامات و رویکردها می باشد.
کلمات کلیدی:پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,موضوع پایان نامه مدیریت دانش,تاثیر مولفه های مختلف بر مدیریت دانش,الزامات سیستمهای مدیریت دانش,نقش تكنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

چکیده:

در دهه‌های اخیر، انواع موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، كاركرد و سبكهای مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات كنونی، اهمیت بیشتری جهت درك، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده و در كسب و بكارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمانهایی نیازمند بكارگیری سبك جدیدی از مدیریت به نام "مدیریت دانش" می‌باشند.

توسعه سریع و شتابان اقتصاد جهانی بهم ‌پیوسته، حکایت از ضرورت توسعه قابلیت‌ها و توانایی‌های منابع دانشی کسب ‌و کار دارد. در پاسخ به این ضرورت در دهه 90 مدیریت دانش به شکلی فراگیر مطرح شد و توسعه یافت. بسیاری از شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور ضروری است. اما اندکی از آن‌ها به درستی می‌دانند که دانش محور شدن به چه معناست و یا چگونه می‌توان تغییرات لازم برای دانش محور شدن را انجام داد. در این راستا و با توجه به این مهم که مدیریت دانش سازمانی یكی از مهم ترین عوامل موفقیت شركت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است كه امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌كنند و به منزله‌ی سرمایه فكری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شركتها در گزارش‌های خود منعكس می‌كنند (موسوی،1387)، این مؤسسه ها، استقرار مدیریت دانش در سازمان را، به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (جعفرنژاد:1387)

مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر می‌گیرد. در جهان امروز كه تولید كالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی كلیدی برای كسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.

مقدمه:

تئوری‌های عرفی نئو کلاسیکی بر پایه انباشتگی دو عامل بنا شده‌اند: سرمایه و نیروی کار. اقتصاد دانان باور دارند که هر دوی این منابع، بازده نزولی دارند و سرانجام هر افزایش اضافی از نیروی کار و یا سرمایه از قانون بازده نزولی پیروی خواهد کرد. ایده ایستایی رشد در برخی نقاط که توسط دیدگاه کلاسیک پیشنهاد شده بود توسط تئوری نئوکلاسیکی و با این نظریه که تکنولوژی وضعیت مناسبتری را از نقطه ایستا تبیین می‌کند به بن بست رسید و حال این ایده با عبارت دانش به چالش کشیده شده است. اما اقتصاد دانان یک دوره‌ی سختی برای تطبیق دانش در داخل مدل‌های خودشان دارند، چرا که بر خلاف سرمایه و نیروی کار که بازده نزولی را نشان می‏دهند، دانش بازده صعودی را نشان می‏دهد (Arntzen et al 2009)

دلیل بحرانی دیگر بر رشد دانایی محور، تغییرات است. تغییرات همیشگی و پیوسته با جلوه‌ای از حرکت شتابان دگردیسی‌ها در بازار، فناوری، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی. این امر موجب می‌شود تا بنگاهها و افراد در جستجوی سودهای بالاتر بجای سودهای معمول فکر نوآوری، جستجوی راه‌ها، عملیات و فناوری‌های جدید باشند. در نگرش اقتصاد جدید، تغییر اقتصادی، نتیجه حرکت آرام از یک حالت تعادلی به حالت دیگر نیست بلکه آن از دنبال کردن سودهای شبه انحصاری نتیجه می‌گردد که متعلق به نوآوران است. ایده‌های جدید بکرار توسط بنگاه‌ها ایجاد می‌شود و تغییرات اقتصادی بوسیله موفقیت فناوریها و راهکارهایی که روش‌های قبلی را منسوخ می‌کنند، بوجود می‌آید Hung 2005)).

خلاقیت هسته اصلی فرآیند نوآوری است و بهره‌وری واحدهای تحقیق و توسعه نیز از خلاقیت نشأت می‌گیرد. در فرآیند ملی نوآوری نیز دانش خلق می‏شود و وظیفه مدیریت دانایی نیز عبارت از فرآیند اداره دقیق دانش برای رفع نیازهای موجود‌، شناخت و بهره برداری از دانش موجود کسب شده و ایجاد فرصتهای جدید و توان ظرفیت بکارگیری دانش می‏‏‏باشد. وظایف واحدهای تحقیق و توسعه نیز توسعه مرزهای دانش با تحقیقات پایه‌ای و یا تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی برای بهبود مستمر فرآیند تولیدی است. بنگاههای صنعتی موفق در اقتصاد جدید آنهایی هستند که بطور مستمر به تولید دانش بپردازند و آن را در سراسر سازمان توزیع کنند و سریعاً تبدیل به تکنولوژی و محصول کنند (Dalkir et al 2007) .

فهرست مطالب

2 - 1 مقدمه . 11

2-2 مدیریت دانش 12

2 – 2 – 1 تاریخچه مدیریت دانش . 12

2-2-2 انواع دانش . 14

2 – 2 - 3 تعاریف . 15

2 – 3 مدیریت دانش و تدوین دانش 20

2 – 4 اکتساب دانش 21

2 - 5 تسهیل و انتقال دانش . 21

2 – 6 کاربری دانش . 22

2 - 7 ذخیره (انباشت) دانش 22

2 – 8 اهمیت مدیریت دانش 22

2 – 9 الزامات سیستم‌های مدیریت دانش . 22

2 - 10 سرمایه فکری چیست؟ . 24

2 - 11رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها 25

2 – 12 سرمایه انسانی 26

2 - 13 اهدف مدیریت دانش 27

2 - 14 مدیریت دانش جدید . 28

2 - 15 زنجیره اطلاعات 29

2 - 16 داده 30

2 - 17 اطلاعات 30

2 - 18 نقش فن آوری اطلاعات 31

2 - 19 دانش . 31

2 - 20 مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش . 32

2 – 20 - 1 مدیریت داده 32

2-20-2 مدیریت اطلاعات 32

2 - 21 فرایندها در مدیریت دانش 33

2 - 22 عناصر اساسی مدیریت دانش . 34

2 - 23 نقش دانش در مدیریت دانش 36

2 - 24 نقش مدیریت در مدیریت دانش. 37

2 - 25 نقش تكنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش . 39

2 - 26 تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش . 40

2 - 27 مدلهای مدیریت دانش 41

2 - 28 تولید دانش . 48

2 - 29 انتقال دانش 48

2 - 30 فناوری اطلاعات . 50

2 - 31 فرهنگ سازمانی 51

2 - 32 صادرات 54

2 - 33 فرایند صادرات 60

2-34 محرک های صادرات . 61

2-35 برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران . 62

2-36 روند صادرات غیر نفتی . 63

2-37 فرش ایران . 66

2-38 سابقه تحقیقات 69

2-38-1 پیشینه داخلی 69

2-38-2 پیشینه خارجی 73

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش:مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,ادبیات نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری اثربخشی سازمانی مدیریت دانش

تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران:دانلود تحقیق شیوه‌های تأمین مالی در ایران,انواع روش‌های تأمین مالی,روش های تأمین مالی خارجی,فاینانس,یوزانس,خطوط اعتباری,وام های بین المللی,سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی,سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی ,صکوک ,دلایل برتری سكه نسبت به طلا در سرمایه گذاری

مشاوره قبل از ازدواج:خصوصیّات مشاور,مشاوره,دانلود مقاله مشاوره قبل از ازدواج,ملاکهای ازدواج سالم,آموزش و مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ ,در این جلسات باید به دنبال چه بود؟ ,بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج ,بررسی آمادگی طرفین برای ازدواج ,بررسی تطابق و تناسب شخصیتی طرفین در ازدواج ,انجام پایان نامه,خرید پایان نامه,فروشگاه ساز فایل

طراحی و پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ:مدلی برای امنیت در محیط ابر با IDS ,سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری,تحقیق در مورد رایانش ابری,رایانش ابری مقاله,مقاله رایانش ابری doc,سیستم تشخیص حمله در رایانش ابری,پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی:دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسك مقطعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس,استراتژی های شتاب و معكوس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های شتاب و معكوس

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت تألیف رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مديريت و مديران :پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی با عنوان مديريت و مديران,پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت اعرابی,پاورپوینت مديريت و مديران,سازمان و محيط,ويژگيهاي مشترك سازمانها,سطوح سازماني,کارآيي و اثربخشي ,وظايف مديران ,نقش هاي مديريت ,نقش ميان فردي مديريت,نقش اطلاعاتي مديريت,شايستگي هاي مديريت ,

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن:كنوانسیون 1982 حقوق دریا,پایان نامه كنوانسیون 1982 حقوق دریا,مواضع ایران نسبت به كنوانسیون 1982 ,تدوین قواعد حقوق دریاها,دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط ایران,حقوق بین الملل دریاها,پایان نامه حقوق دریاها,کنوانسیون حقوق دریاها 1982

پروپوزال تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط:محافظه كاری شرطی,محافظه كاری غیرشرطی,عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی,تاثیر عملکرد مدیریتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد مدیریتی بر محافظه كاری غیرشرطی,تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری شرطی,تاثیر عملکرد اطلاعاتی بر محافظه كاری غیرشرطی,پروپوزال اثر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاری

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 ( نحوه ارائه صورتهاي مالي) :دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1( نحوه ارائه صورتهاي مالي) ,پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1,استاندارد حسابداري شماره یک,پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1,پاورپوینت نحوه ارائه صورتهاي مالي,هدف و مسئولیت صورتهاي مالي,اجزاي صورتهاي مالي,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1( نحوه ارائه صورتهاي مالي) ,

پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing):هزینه یابی بر مبنای فعالیت,بودجه بندی بر مبنای فعالیت,مدیریت بر مبنای فعالیت,دانلود پاورپوینت کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت